Hướng Dẫn Viết – Tải Mẫu Đơn Kháng Cáo Dân Sự Mới Nhất

Hướng Dẫn Viết – Tải Mẫu Đơn Kháng Cáo Dân Sự Mới Nhất

Mẫu đơn kháng cáo dân sự là một văn bản quan trọng khi muốn kháng cáo một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm được Tòa án đưa ra trong các lĩnh vực tranh chấp dân sự, các vụ án hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai, kinh doanh, thương mại, lao động.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết – Tải Mẫu Đơn Kháng Cáo Hình Sự Mới Nhất

I. Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất

Hướng Dẫn Viết – Tải Mẫu Đơn Kháng Cáo Dân Sự Mới Nhất

Luật sư DFC xin gửi tới quý khách hàng và bạn đọc Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất (Theo mẫu chung số 24-HC. Ban hành cùng với Nghị quyết số 02/2017/NQ-HDTP ngày 13 tháng 1 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) ………………………………………

Người kháng cáo: (2)…………………………………………………………………………

Địa chỉ: (3)……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có)…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………….

Là: (4)………………………………………………………………………………………………

Kháng cáo: (5)…………………………………………………………………………………..

Lý do của việc kháng cáo: (6)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)

1…………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI KHÁNG CÁO (9)

II. Hướng dẫn thủ tục kháng cáo bản án, quyết định dân sự

1. Người có quyền kháng cáo

Được quy định tại Điều 243 Bộ luật tố tụng Dân sự:

 • Đương sự, các bên liên quan, đại diện pháp lý của họ;
 • Các cơ quan hoặc tổ chức khởi kiện có quyền nộp đơn kháng cáo các bản án hoặc quyết định của tòa án sơ thẩm về việc đình chỉ hoặc giải quyết các vụ kiện dân sự.

2. Thời hạn kháng cáo dân sự

Được quy định tại Điều 245 Bộ luật tố tụng Dân sự:

 • Đối với các bên có mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo đối với bản án là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với các đương sự vắng mặt trong phiên tòa, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án được gửi hoặc đăng;
 • Thời hạn kháng cáo quyết định của tòa án sơ thẩm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết vụ án là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định;
 • Nếu kháng cáo được gửi qua đường bưu điện, ngày kháng cáo được tính kể từ ngày bưu điện đặt tem trên phong bì;
 • Nếu kháng cáo quá thời gian cho phép mà có lý do chính đáng thì có thể được chấp nhận.

3. Về mẫu đơn kháng cáo vụ án dân sự

Được quy định tại Điều 244 Bộ luật tố tụng Dân sự:

 • Đơn kháng cáo vụ án dân sự phải có các chi tiết chính sau:
  • Ngày kháng cáo;
  • Tên và địa chỉ của người kháng cáo;
  • Kháng cáo một phần bản án hoặc quyết định của tòa án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp lý;
  • Lý do kháng cáo và kháng cáo của người kháng cáo;
  • Chữ ký hoặc dấu vân tay của người kháng cáo.
 • Đơn kháng cáo vụ án dân sự phải được gửi đến Tòa án sơ thẩm ban hành bản án hoặc quyết định sơ thẩm.
 • Nếu đơn kháng cáo được gửi đến Tòa án cấp phúc thẩm, Tòa án đó phải chuyển sang Tòa án sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi hồ sơ vụ án với Tòa án cấp phúc thẩm.
 • Kèm theo đơn kháng cáo là các tài liệu và bằng chứng bổ sung, nếu có, để chứng minh rằng kháng cáo là có căn cứ và hợp pháp.

4. Hướng dẫn sử dụng mẫu số 24-HC:

(1) Tên của Tòa án xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án Nhân dân cấp huyện, thì phải ghi rõ Tòa án Nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh hoặc thành phố nào trực thuộc chính quyền trung ương (ví dụ: Tòa án Nhân dân của huyện Y, thành phố TH); Nếu là Tòa án Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh (thành phố) cần được nêu rõ (ví dụ: Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng). Một địa chỉ cụ thể của Tòa án là bắt buộc (nếu kháng cáo được gửi qua đường bưu điện).

(2) Nếu người kháng cáo là một cá nhân, hãy viết tên đầy đủ của người đó; Nếu người kháng cáo là một cơ quan hoặc tổ chức, hãy viết tên của cơ quan hoặc tổ chức (như kháng cáo) và tên đầy đủ và vị trí của người đại diện theo pháp luật của cơ quan hoặc tổ chức đó.

Ví dụ: Người kháng cáo: Công ty CP XYZ được đại diện bởi ông NVN, Tổng giám đốc.

(3) Nếu người kháng cáo là một cá nhân, hãy ghi rõ địa chỉ nơi cư trú (Ví dụ: Địa chỉ: cư trú tại Thôn G, Xã H, Huyện K, Tỉnh L); Nếu cơ quan hoặc tổ chức, hãy viết địa chỉ văn phòng của cơ quan (Ví dụ: Địa chỉ: nằm ở số 12 LHP, Quận TX, Thành phố H).

(4) Nhập tư cách pháp lý của người kháng cáo

Ví dụ: Nguyên đơn (bị đơn) trong trường hợp tranh chấp hợp đồng vay tài sản, với tư cách là đại diện ủy quyền của nguyên đơn A cư trú tại số nhà 11, đường V, Quận B, Thành phố H theo ủy quyền ngày … tháng … năm …; với tư cách là đại diện ủy quyền của Công ty CP XYZ, đại diện bởi ông NVN – Tổng Giám đốc đại diện theo ủy quyền ngày … tháng … năm ….

(5) Viết rõ phần nào của bản án hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm muốn kháng cáo:

Ví dụ: Kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm dự án “Tranh chấp hợp đồng cho vay tài sản” vào ngày 15 tháng 5, 2020, của Tòa án Nhân dân tỉnh X – thành phố Z.

(6) Nhập lý do cụ thể cho kháng cáo.

(7) Chỉ ra từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa phúc thẩm giải quyết.

(8) Trong trường hợp có thêm tài liệu và bằng chứng, tên của các tài liệu và bằng chứng bổ sung kèm theo kháng cáo phải được ghi lại đầy đủ:

Ví dụ: Các tài liệu kèm theo đơn bao gồm:

1) Bản sao giấy xác nhận nợ;

2) Bản sao giấy đòi nợ …

(9) Nếu người kháng cáo là một cá nhân, người đó phải ký tên hoặc dùng dấu vân tay và ghi tên đầy đủ của người kháng cáo; Nếu đó là một cơ quan kháng cáo, người đại diện hợp pháp của cơ quan hoặc tổ chức kháng cáo sẽ ký, ghi rõ họ tên và chức vụ của họ và đóng dấu của cơ quan hoặc tổ chức đó.


Mọi thông tin cần tư vấn các bạn vui lòng liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi qua địa chỉ dưới đây để được đặt câu hỏi tư vấn cho đội ngũ Luật sư của DFC. Xin chào và hẹn gặp lại!

Hãy liên hệ với Văn phòng Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*