Toàn bộ văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

Toàn bộ văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

Công ty Luật DFC xin gửi tới các bạn Toàn bộ văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

=>Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ chuẩn nhất

=>Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng

Toàn bộ văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

Tải toàn bộ VBHD thi hành Luật Đất đai 2013 tại đây

Các văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013

STT Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 Ngày có hiệu lực
1 Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp 8/4/2014
2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 1/7/2014
3 Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất 1/7/2014
4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất 1/7/2014
5 Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1/7/2014
6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 1/7/2014
7 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 5/7/2014
8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính 5/7/2014
9 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính 5/7/2014
10 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 13/8/2014
11 Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai 13/8/2014
12 Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 11/9/2014
13 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 25/12/2014
14 Nghị định 104/2014/NĐ-CP về khung giá đất 29/12/2014
15 Thông tư  02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất 13/3/2015
16 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 1/7/2015
17 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 1/2/2016
18 Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/11/2016
19 Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 22/12/2016
20 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 3/3/2017
21 Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao 20/6/2017
22 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013 5/12/2017
23 Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1/1/2018
24 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1/3/2019

Hãy liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*