Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Khiếu Nại Đất Đai 2020

Yêu cầu giải quyết khiếu nại đất đai là một biện pháp mà người sử dụng đất có thể sử dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Khi thực hiện quyền khiếu nại về đất đai, một trong những điều đầu tiên mà người sử dụng đất phải chuẩn bị là chuẩn bị đơn khiếu nại đất đai. Dưới đây là cách viết mẫu đơn khiếu nại đất đai theo Luật Khiếu nại năm 2011.

Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn khiếu nại đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

……. ngày…. tháng… năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v:…………………………….……………………………. )

Kính gửi:…………………………….…………………………….

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày…..tháng……năm

Thường trú tại:…………………………….…………………………….

Số CMND/hộ chiếu Ngày và nơi cấp:…………………………….…………………………….

Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:……………………….……………………………

Nội dung, lý do khiếu nại:

…………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

…………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….…………………………….

Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

– ………………………………………

– ………………………………………

– ………………………………………

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

Những lưu ý khi viết mẫu đơn khiếu nại đất đai

1. Tên đơn khiếu nại đất đai

Tùy thuộc vào mỗi quyết định, các hành vi hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại với các cách viết khác nhau:

Ví dụ: Mẫu đơn khiếu nại về đất đai khiếu nại quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất khi thu hồi để làm khu du lịch, sinh thái:

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất khi thu hồi

Ví dụ: Mẫu đơn khiếu nại về đất đai Khiếu nại về việc bố trí đất tái định cư do thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị:

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc bố trí đất tái định cư do thu hồi

2. Địa chỉ gửi đơn khiếu nại đất đai

  • Kính gửi: “Tên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai
Tên người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai
Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai

3. Nội dung Đơn xin khiếu nại về đất đai

Tóm tắt vụ việc, ngắn gọn, đầy đủ chi tiết, nêu rõ các quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai của các cơ quan và người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ để tin rằng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

4. Yêu cầu giải quyết khiếu nại về đất đai

Xem xét các quyết định và hành vi giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và những người liên quan đến quyền sử dụng đất.

Đề xuất xác minh và xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, bằng chứng, bằng chứng).


Hãy liên hệ với Công ty tư vấn Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Đường dây nóng khiếu nại đất đai: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*