Bộ luật Lao động 2019 – số 45/2019/QH14 – Văn bản pháp luật

Bộ luật Lao động 2019 (Bộ luật 45/2019/QH14) là một văn bản luật quy định Luật lao động theo một hệ thống thống nhất, được Quốc hội thông qua… có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Một số quy định của Bộ luật Lao động 2019 cũng áp dụng cho quan hệ lao động của cán bộ và nhân viên nhà nước. 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*