Bộ luật Dân sự 2015 – số 91/2015/QH13 – Văn bản pháp luật

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 – số 92/2015/QH13- Văn bản pháp luật

Bộ luật dân sự 2015 (Luật số: 91/2015/QH13) là văn bản luật hóa luật dân sự và được Quốc hội ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, trong đó luật dân sự được sắp xếp một cách có hệ thống để điều chỉnh quan hệ tài sản và quan hệ cá nhân giữa các chủ thể dân sự pháp luật. Bộ luật Dân sự 2015 được coi là một nguồn chính của luật dân sự, một phương tiện pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển trao đổi dân sự, đảm bảo công bằng và an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thực thể trong trao đổi dân sự.

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 – số 92/2015/QH13- Văn bản pháp luật

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*