Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính

Tải mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính tại đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày …. tháng …  năm …

ĐƠN XIN SAO CHỤP TÀI LIỆU

(Trong vụ án hành chính……)

 

Kính gửi:  Ông /Bà…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tôi là luật sư ………………………………………… Thuộc ……………………………………………..

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho …………………. …………………………………

………………………………………………trong vụ án: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Vụ án hiện đang được thụ lý giải quyết tại:…………………………………………………………..

 

Nay, căn cứ khoản 2 Điều 64 Bộ luật tố tụng dân sự, mục 4 phần III Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31/3/2005 của Hội đồng thẩm phán TANDTC. Kính đề nghị Quý Ông/Bà tạo điều kiện cho luật sư được nghiên cứu và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án bao gồm các bút lục dưới đây để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự theo quy định của pháp luật:

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Tôi xin thanh toán đầy đủ lệ phí pho tô hồ sơ tài liệu theo quy định.

 

Nơi nhận:                                                                     Trân trọng cảm ơn!

– Như trên;                                                                       Người làm đơn

– Lưu VP, HSVA


Hãy liên hệ với Công ty tư vấn Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*