Tải Mẫu Đơn Xin Đo Đạc Lại Diện Tích Đất Mới Nhất

Tải Mẫu Đơn Xin Đo Đạc Lại Diện Tích Đất Mới Nhất

Mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất thường được thực hiện bởi một cá nhân và gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để đo đạc lại đất của mình. Ngoài ra, mẫu đơn đề nghị đo lại đất cũng được viết khi chủ sở hữu đất cần đo diện tích để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giải quyết tranh chấp đất đai. Vậy phải viết như thế nào, gửi ở đâu thì hãy xem chi tiết dưới đây, nêu quý khách có bất cứ thắc mắc nào về luật đất đai, có thể liên hệ tổngđài tư vấn pháp luật đất đai 19006512 để được luật sư DFC tư vấn

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai Mới Nhất 2020

I. Mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất (mẫu 1)

Tải mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất (mẫu 1) tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

********

……………, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN ĐO ĐẠC LẠI ĐẤT

(Về việc: Đo đạc lại mảnh đất số ……………)

Kính gửi:

  • Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………………………….
  • Địa chính xã (phường, thị trấn) …………………………………….

Căn cứ Luật đất đai 2013.

Căn cứ nhu cầu thực tế của công dân.

Thông tin người yêu cầu

Tôi tên là: …………………………………………………………..

Sinh năm: ………………….

Chứng minh nhân dân số ……………………………..

Do CA ……………………….. cấp ngày ……./……/………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………..

Là …………………………………….. (Ví dụ: Là chủ sở hữu mảnh đất số …. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …… do UBND ……….. cấp ngày …………..)

Nội dung yêu cầu

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

(Tại đây trình bày lý do tại sao yêu cầu đo đạc lại diện tích đất, ví dụ như tranh chấp hoặc qua quá trình sử dụng mà diện tích có phần thay đổi…)

Để nhằm …………………………………………………………………………….. (nói ra mục đích yêu cầu đo đạc, ví dụ như để giải quyết tranh chấp), cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân tôi cùng ………………………. (nêu tên những người trong gia đình đang sinh sống trên mảnh đất đó hoặc những người bị ảnh hưởng. Nêu rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, chứng minh nhân dân…)

Nay tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan xem xét và tổ chức tiến hành đo đạc lại diện tích mảnh đất nói trên, để tôi sử dụng làm căn cứ bảo vệ quyền cũng như nghĩa vụ của bản thân.

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu mọi chi phí trong quá trình đo đạc theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Gửi kèm đơn này là: ……………………………………….

(Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về mảnh đất, ví dụ như bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, biên bản tranh chấp…)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

II. Mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất (mẫu 2)

Tải mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất (mẫu 2) tại đây:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU ĐO ĐẠC LẠI ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………………………….

                 Văn phòng đăng ký đất đai …………………………………………

Căn cứ Luật đất đai 2013.

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai

Tên tôi là: …………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm, sinh: ………………….

CMND/TCC số: ……………………………..

Do CA ……………………….. cấp ngày ……./……/………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………..

Tôi làm đơn này xin trình bày sự việc như sau:

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và điều 72a Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Bây giờ tôi làm đơn này để yêu cầu xem xét và tổ chức đo lại diện tích đất nói trên, để tôi có thể sử dụng nó làm cơ sở để bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Tôi xác nhận rằng những điều đã nói ở trên là hoàn toàn đúng và sẽ chịu mọi chi phí trong quá trình đo lường theo quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Thủ tục nộp đơn xin đo đạc lại diện tích đất

Tải Mẫu Đơn Xin Đo Đạc Lại Diện Tích Đất Mới Nhất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Người sử dụng đất mang hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là nơi có thẩm quyền để tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

  • Mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất (viết theo mẫu 1 hoặc mẫu 2);
  • Bản sao các tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất.

Bước 2: Xác minh hồ sơ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra hồ sơ dựa trên hồ sơ liên quan và nội dung chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn.

  • Nếu hồ sơ hợp lệ, sẽ lập hợp đồng đo đạc lại và lập hồ sơ địa chính theo quy định. Sau đó thông báo cho người sử dụng đất về thời gian thực tế kiểm tra và đo đạc lại;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, sẽ yêu cầu chủ sở hữu đất bổ sung hoặc trả lại hồ sơ và giải thích lý do.

Bước 3. Tiến hành đo đạc lại và trả kết quả

Sau khi ký hợp đồng đo đạc lại và lập hồ sơ địa chính, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất sẽ bố trí cán bộ đo đạc và tiến hành kiểm tra thực tế theo lịch trình với người sử dụng đất. Đồng thời lập 1 hồ sơ địa chính theo quy định.

Sau khi hoàn thành, người sử dụng đất đến thanh lý hợp đồng và nhận hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.


Hãy liên hệ với Văn phòng Luật sư DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*