Mẫu Đơn Xin Sao Chụp Tài Liệu Vụ Án Hành Chính Chi Tiết

Mẫu Đơn Xin Sao Chụp Tài Liệu Vụ Án Hành Chính Chi Tiết

 

Mẫu Đơn Xin Sao Chụp Tài Liệu Vụ Án Hành Chính Chi Tiết

Trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, đương sự có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sao chụp tài liệu vụ án để phục vụ cho việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Việc nộp đơn xin sao chụp tài liệu vụ án phải tuân thủ theo quy định tại Điều 26a của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

1. Bản Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Sao Chụp Tài Liệu Vụ Án Hành Chính

1.1. Cấu Trúc Bản Đơn và Các Thông Tin Cần Điền

a) Cấu trúc bản đơn:

Bản đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính gồm các phần sau:

 • Tiêu đề: “Đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính”.
 • Phần mở đầu: Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email (nếu có) của người yêu cầu.
 • Phần nội dung:
  • Trình bày cụ thể tên vụ án, số vụ án, thời gian, địa điểm xảy ra hành vi vi phạm hành chính.
  • Ghi rõ tên tài liệu yêu cầu sao chụp, số trang, loại tài liệu (bản gốc/bản sao).
  • Trình bày lý do yêu cầu sao chụp tài liệu.
 • Phần kết luận: Nêu rõ lời đề nghị của người yêu cầu đối với cơ quan có thẩm quyền.
 • Ký tên, ghi rõ họ tên người yêu cầu và đóng dấu (nếu có).

b) Các thông tin cần điền:

Người yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin sau trong đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính:

 • Họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).
 • Tên vụ án, số vụ án, thời gian, địa điểm vi phạm hành chính.
 • Tên, số trang, loại tài liệu (bản gốc/bản sao) yêu cầu sao chụp.
 • Lý do yêu cầu sao chụp tài liệu.

1.2. Những Loại Tài Liệu Được Chấp Nhận Sao Chụp

Cơ quan có thẩm quyền chấp nhận sao chụp các loại tài liệu có liên quan đến vụ án hành chính, bao gồm:

a) Tài liệu do cơ quan hành chính nhà nước ban hành:

 • Quyết định vi phạm hành chính.
 • Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 • Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính.
 • Biên bản vi phạm hành chính.
 • Giấy chứng nhận vi phạm hành chính.

b) Tài liệu chứng minh nhân thân của đương sự:

 • Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân.
 • Hộ khẩu gia đình.
 • Giấy khai sinh.

2. Quy Trình Nộp Đơn

Người yêu cầu có thể nộp đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính theo một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền (Tòa án nhân dân hoặc Thanh tra Chính phủ).
 • Gửi qua đường bưu điện.
 • Gửi qua email (nếu cơ quan có thẩm quyền công bố địa chỉ email tiếp nhận đơn).

Thời hạn nộp đơn: Người yêu cầu nộp đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thời Hạn Giải Quyết Yêu Cầu Xin Sao Chụp

Thời Hạn Giải Quyết Yêu Cầu Xin Sao Chụp

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Trường hợp có lý do khách quan, thời hạn có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày.

4. Phí Sao Chụp Tài Liệu

Người yêu cầu phải nộp phí sao chụp tài liệu theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Luật Phí và lệ phí năm 2015.

 • Sao chụp một trang tài liệu khổ A4: 6.000 đồng/trang.
 • Sao chụp một trang tài liệu khổ A3: 10.000 đồng/trang.

Lưu ý: Người yêu cầu được miễn phí sao chụp nếu thuộc đối tượng sau đây:

 • Người được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
 • Bị cáo không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

5. Cách Giải Quyết Khi Đơn Xin Bị Từ Chối

Nếu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính bị từ chối, người yêu cầu được khiếu nại theo quy định tại Điều 27 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

 • Thời hạn khiếu nại: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ chối.
 • Nộp đơn khiếu nại tại cơ quan đã ra quyết định từ chối.

6. Gợi Ý Mẫu Đơn Xin Sao Chụp Tài Liệu Vụ Án Hành Chính

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính

(Kính gửi: [Tên cơ quan có thẩm quyền])

Tôi tên là: [Họ tên người yêu cầu]

Địa chỉ: [Địa chỉ liên hệ]

Số điện thoại: [Số điện thoại]

Email: [Địa chỉ email (nếu có)]

Nội dung:

Tôi là đương sự trong vụ án hành chính số [Số vụ án], xảy ra tại [Địa điểm vi phạm] vào ngày [Ngày vi phạm].

Tôi đã nhận được quyết định vi phạm hành chính/quyết định xử phạt vi phạm hành chính/quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính số [Số quyết định] do [Tên cơ quan ban hành] ban hành ngày [Ngày ban hành].

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, tôi kính đề nghị [Tên cơ quan có thẩm quyền] sao chụp các tài liệu sau đây:

 • Tên tài liệu: [Tên tài liệu]
 • Số trang: [Số trang]
 • Loại tài liệu: [Bản gốc/bản sao]

Lý do tôi yêu cầu sao chụp các tài liệu trên là [Trình bày lý do].

Tôi xin cam kết nộp phí sao chụp theo quy định của pháp luật.

Tôi kính đề nghị [Tên cơ quan có thẩm quyền] sớm xem xét và giải quyết yêu cầu của tôi.

[Ngày viết đơn]

Ký tên

[Họ tên người yêu cầu]

(Đóng dấu nếu có)

7. Lưu Ý Khi Viết Đơn

Khi viết đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính, người yêu cầu cần lưu ý những điều sau:

 • Viết đơn ngắn gọn, dễ hiểu, trình bày rõ ràng.
 • Cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định.
 • Ký tên, đóng dấu (nếu có) trước khi nộp đơn.
 • Nộp đơn đúng thời hạn và đúng cơ quan có thẩm quyền.
 • Nộp kèm theo các giấy tờ chứng minh nếu có.

8. Thông Tin Liên Hệ Để Được Hỗ Trợ

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình viết đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính, bạn có thể liên hệ với các cơ quan sau để được hỗ trợ:

 • Tòa án nhân dân địa phương.
 • Thanh tra Chính phủ.
 • Văn phòng luật sư.

Việc nộp đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính là quyền hợp pháp của đương sự. Người yêu cầu cần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để đảm bảo đơn được xử lý nhanh chóng và đúng quy trình. Hy vọng bản hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và các thông tin cần thiết khi viết đơn xin sao chụp tài liệu vụ án hành chính.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*