Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội 2020

Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội 2020

Chính sách vay vốn mua nhà ở xã hội đã được tạo ra để giúp giấc mơ nhà ở thu nhập thấp trở thành hiện thực. Đối tượng mua nhà ở xã hội là những người không có nhà hoặc nhà quá chật chội; Có sổ đăng ký hộ khẩu tại địa phương nơi đặt nhà, nếu chưa có hộ khẩu, họ phải đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên, để biết các đối tượng được mua nhà ở xã hội và cách viết mẫu đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội thì hãy cùng Luật DFC tìm hiểu xem thông tin bên dưới.

I. Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

 GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Kính gửi: Chi nhánh (Phòng giao dịch) NHCSXH tỉnh (huyện)………………….

Họ và tên người vay vốn: ………………………………..…..Ngày, tháng, năm sinh:………./………../………..

Dân tộc: …………………………………..Giới tính:  Nam        Nữ

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ quân nhân/Thẻ căn cước công dân số:

……………………………………………………….Ngày cấp:………/………./……….….Nơi cấp:…………………………………………

Địa chỉ đăng ký cư trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế cá nhân (nếu có)……………………………………………….Điện thoại………………………………………………………

Thuộc đối tượng:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mục đích vay vốn: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Tổng số vốn thực hiện: …………………………………..……………….đồng, trong đó:

– Vốn tự có: đồng.

          – Đề nghị Ngân hàng cho vay số tiền: ………………………………đồng.

          – Thời hạn vay: ….….tháng; Trả gốc và lãi: hàng tháng.

Phương án gửi tiền tiết kiệm

– Sau khi ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH, tôi thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng là:…………………………..đồng. (Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………………….). Thời gian thực hiện gửi là …………………. tháng.

– Đề nghị NHCSXH ………………………………………………….mở tài khoản tiền gửi để tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc gửi tiền và trả nợ, lãi cho NHCSXH.

4. Phương án trả nợ

a) Nguồn vốn trả nợ

STT Họ và tên Nghề nghiệp, tên cơ quan công tác (nếu có) Quan hệ với người vay vốn Thu nhập/tháng (nghìn đồng)
1 ……………………..Số CMND:…. …………………….. Người đứng tên vay vốn …………………….. 
2 ……………………..Số CMND:…. …………………….. …………………….. …………………….. 
3 ……………………..Số CMND:…. …………………….. …………………….. …………………….. 
Tổng cộng

b) Phương án trả nợ

Kết thúc thời gian ân hạn theo quy định, đề nghị NHCSXH trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi của tôi để thu nợ.

– Số tiền dùng để trả nợ gốc hàng tháng…………….……đồng

– Tiền lãi được trả hàng tháng theo dư nợ thực tế, bắt đầu từ tháng sau tháng nhận tiền vay đầu tiên.

– Số tiền thu nhập hàng tháng dành để trả nợ, trả lãi được gửi vào tài khoản tiền gửi để Ngân hàng trích thu nợ và lãi.

5. Cam kết

– Tôi và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội tại các Tổ chức tín dụng khác, ngân hàng khác;

– Chúng tôi thống nhất cử người đại diện vay vốn tại NHCSXH là Ông (bà)…………………………………….…….và sử dụng nguồn thu nhập của các thành viên trong hộ để trả nợ;

– Sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi cho NHCSXH đầy đủ, đúng hạn và thực hiện đúng các quy định của NHCSXH;

– Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

Nếu không thực hiện đúng những lời cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./.

……….…, ngày …… tháng ……. năm ………

Các thành viên trong hộ đủ 18 tuổi trở lên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đề nghị vay vốn(Ký, ghi rõ họ tên)

 

II. Nhà Ở Xã Hội Là Gì?

Nhà ở xã hội là một loại nhà ở thuộc sở hữu của một cơ quan nhà nước hoặc các loại nhà thuộc sở hữu và quản lý của nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận xây dựng. Mục đích của dự án này là cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số người có đặc quyền nhất trong xã hội, chẳng hạn như công chức không có nhà ở ổn định, người thu nhập thấp … và được phép thuê hoặc cho thuê với giá rẻ so với Giá thị trường.

1. Nhà ở xã hội là nhà chung cư

 • Căn hộ phải được thiết kế và xây dựng theo phong cách khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn, quy định xây dựng, tiêu chuẩn của từng khu vực căn hộ tối thiểu 25 m2 sàn, tối đa 70 m2 sàn.
 • Tùy theo tình hình cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể quy định tăng diện tích, nhưng không quá 77m2 và số lượng căn hộ này không vượt quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.

2. Nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng

 • Đăng ký mua nhà ở xã hội với Diện tích nhà ở không quá 70 m2 …

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai 2020

III. Người Nào Được Mua Nhà Ở Xã Hội? Điều Kiện Mua Nhà Ở Xã Hội?

* Các đối tượng dưới đây sẽ được mua nhà ở xã hội

Nếu đáp ứng đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội như sau:

 • Người có công phục vụ cách mạng theo quy định của pháp luật về khuyến khích người có công với cách mạng;
 • Hộ nghèo và cận nghèo ở nông thôn;
 • Các hộ gia đình ở nông thôn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu;
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở thành thị;
 • Lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Cán bộ, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, hạ sĩ quan kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan, đơn vị của Cảnh sát Nhân dân và Quân đội Nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Đối tượng đã trả lại nơi cư trú chính thức theo quy định.
 • Các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và phá dỡ nhà theo quy định của pháp luật nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà và đất thổ cư.

* Điều kiện để được mua nhà ở xã hội

Đáp ứng những điều kiện để mua nhà ở xã hội sau đây:

 • Điều kiện về nhà ở:
  • Không có nhà thuộc quyền sở hữu của họ, chưa mua, thuê hoặc cho thuê để mua nhà xã hội, hoặc không được hưởng các chính sách mua nhà ở xã hội và nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào ở những nơi họ sống, học tập hoặc có nhà thuộc sở hữu của họ, nhưng diện tích nhà ở đầu người trong hộ gia đình thấp hơn diện tích nhà ở tối thiểu.
 • Điều kiện về nơi cư trú:
  • Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi có NƠXH;
  • Trong trường hợp không có đăng ký thường trú, phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên ở tỉnh hoặc thành phố này.
 • Điều kiện về thu nhập:
  • Các đối tượng 1, 8 và 9 không bắt buộc phải đáp ứng điều kiện thu nhập (chỉ cần thuộc về đối tượng đó và đáp ứng điều kiện nhà ở và cư trú để hưởng chính sách nhà ở xã hội).
  • Các đối tượng số 4, 5, 6, 7 không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (vì người nộp thuế thu nhập cá nhân là những người có thu nhập cao).
  • Trong trường hợp là hộ nghèo hoặc cận nghèo, họ phải có sổ hộ khẩu nghèo hoặc cận nghèo.

Do đó, cách mua nhà ở xã hộiđủ điều kiện mua nhà ở xã hội, phải đáp ứng cả hai điều kiện trên, đó là: Phải là người thụ hưởng chính sách và đáp ứng điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập.

Luật sư tư vấn vay vốn mua nhà ở xã hội 19006512
Luật sư tư vấn vay vốn mua nhà ở xã hội 19006512

IV. Thủ Tục Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội Năm 2020

1. Chuẩn bị hồ sơ vay vốn mua nhà ở xã hội

* Hồ sơ mua nhà ở xã hội bao gồm:

 • Đơn đề nghị vay vốn;
 • Giấy chứng nhận đối tượng nhà ở và tình trạng;
 • Chứng minh điều kiện thu nhập;
 • Giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú;
 • Trong trường hợp người vay không có hộ khẩu thường trú theo quy định, phải có:
  • Bản sao công chứng đăng ký tạm trú có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn;
  • Bản sao công chứng hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn;
  • Giấy chứng nhận thanh toán bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm cấp tỉnh nơi người đó đã đăng ký mua bảo hiểm xã hội.
 • Ngoài các tài liệu trên, người vay cần chuẩn bị những điều sau:
  • Bản sao công chứng hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng cho thuê.
  • Bản sao công chứng bằng chứng thanh toán cho nhà đầu tư mua bảo hiểm xã hội theo hợp đồng đã ký;
  • Biên bản bàn giao nhà giữa người vay để mua nhà với chủ đầu tư.

2. Thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội

* Đề có thể mua được nhà ở xã hội cần thực hiện trình tự các thủ tục sau:

Bước 1: Gửi hồ sơ đến Tổ tiết kiệm và cho vay.

 • Mở cuộc họp đánh giá công khai;
 • Lập danh sách các đơn xin vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội.

Bước 2: Tổ tiết kiệm gửi hồ sơ tới Ủy ban nhân dân xã

 • Thu thập hồ sơ của các tổ tiết kiệm và cho vay trong toàn xã và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để chứng nhận.

Bước 3: Gửi tới Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay

 • Sau khi xác nhận, Ủy ban nhân dân xã sẽ gửi hồ sơ lên Ngân hàng chính sách xã hội
 • Ngân hàng chính sách xã hội thông báo cho người vay đến để làm thủ tục vay.
 • Nhân viên tín dụng xem xét và nộp báo cáo thẩm định.
 • Ngân hàng chính sách xã hội nơi người cho vay thông báo kết quả phê duyệt khoản vay.

Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng

 • Ngân hàng chính sách xã hội, người vay và nhà đầu tư ký hợp đồng ba bên, chuẩn bị hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và thực hiện phân công dịch thuật bảo mật theo quy định.
 • Khi ký hợp đồng, người vay phải xuất trình bản gốc:
  • Giấy tờ chứng minh rằng nhà đầu tư đã trả tiền để mua bảo hiểm xã hội;
  • Hợp đồng mua bán xã hội hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất khác;
  • Các giấy tờ khác liên quan đến tài sản đảm bảo để so sánh.

Bước 5: Mở tài khoản tiền gửi

 • Người vay mở tài khoản tiền gửi để gửi tiền hàng tháng theo quy định;
 • Gửi tiền ngay từ tháng ký hợp đồng tín dụng.

Bước 6: Giải ngân

Trên đây là một số thông tin quan trọng cho người mua nhà ở xã hội năm 2020. Bên cạnh đó, khách hàng quan tâm có thể tham khảo các điều kiện cho vay, thủ tục vay để mua nhà ở xã hội, mẫu đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội bằng cách gọi ngay đến Tổng đài tư vấn 19006512 của Công ty Luật DFC. Mọi thông tin quý vị thắc mắc sẽ được giải quyết một cách nhanh nhất và chính xác nhất.


Hãy liên hệ với Công ty tư vấn Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*