Tội phá hoại tài sản của người khác: Đặc điểm cấu thành, hậu quả và biện pháp phòng ngừa

Tội phá hoại tài sản của người khác: Đặc điểm cấu thành, hậu quả và biện pháp phòng ngừa

Tội phá hoại tài sản của người khác là một hành vi có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại đến quyền sở hữu tài sản và sự an toàn trật tự xã hội. Để hiểu rõ hơn về tội này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm cấu thành, hậu quả và các biện pháp phòng ngừa.

Tội cố ý phá hoại tài sản của người khác

Tội cố ý phá hoại tài sản của người khác

Đặc điểm cấu thành tội phá hoại tài sản của người khác

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội phá hoại tài sản của người khác được quy định như sau:

 • Đối tượng phạm tội: Là cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.
 • Hành vi phạm tội:
  • Hành vi phá hoại tài sản: Là hành vi cố ý làm hư hỏng hoặc tiêu hủy tài sản của người khác.
  • Tài sản bị phá hoại: Là tài sản hợp pháp thuộc quyền sở hữu của người khác. Có thể là tài sản hữu hình hoặc vô hình (như quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương hiệu…).
  • Mức độ thiệt hại: Thiệt hại do hành vi phá hoại gây ra phải từ 2.000.000 đồng trở lên.

Hành vi phạm tội phá hoại tài sản

Hành vi phạm tội phá hoại tài sản

Hành vi phá hoại tài sản có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể là:

 • Hủy hoại tài sản: Làm cho tài sản không còn khả năng sử dụng hoặc mất giá trị, như đập phá, đốt cháy…
 • Làm hư hỏng tài sản: Làm giảm giá trị hoặc khả năng sử dụng của tài sản, như làm xước, rạch, viết bậy lên tài sản…

Mục đích của tội phá hoại tài sản

Mục đích của hành vi phá hoại tài sản thường là:

 • Trả thù, ghen ghét, muốn gây hại đến uy tín hoặc tài sản của người khác.
 • Cướp đoạt hoặc tạo điều kiện để cướp đoạt tài sản của người khác.
 • Thỏa mãn bản tính hung hăng, phá hoại hoặc mục đích đê hèn khác.

Phân biệt tội phá hoại tài sản với các tội khác

Tội hủy hoại tài sản công (Điều 179 Bộ luật Hình sự)

Tội hủy hoại tài sản công được quy định ở Điều 179 Bộ luật Hình sự, có điểm khác biệt với tội phá hoại tài sản của người khác như sau:

 • Đối tượng bị xâm phạm:
  • Tội phá hoại tài sản của người khác: Tài sản của cá nhân hoặc tổ chức.
  • Tội hủy hoại tài sản công: Tài sản của Nhà nước hoặc tài sản do Nhà nước giao cho các tổ chức quản lý.
 • Mức độ thiệt hại:
  • Tội phá hoại tài sản của người khác: Thiệt hại từ 2.000.000 đồng trở lên.
  • Tội hủy hoại tài sản công: Thiệt hại từ 10.000.000 đồng trở lên.
Đặc điểm Tội phá hoại tài sản của người khác Tội hủy hoại tài sản công
Đối tượng bị xâm phạm Tài sản của cá nhân hoặc tổ chức Tài sản của Nhà nước hoặc do Nhà nước giao quản lý
Mức độ thiệt hại Từ 2.000.000 đồng trở lên Từ 10.000.000 đồng trở lên

Trách nhiệm hình sự của tội phá hoại tài sản

Hậu quả pháp lý của tội phá hoại tài sản

Người phạm tội phá hoại tài sản của người khác sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy theo mức độ thiệt hại gây ra mà sẽ bị áp dụng các mức hình phạt tương ứng, như:

 • Phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
 • Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Ngoài ra, người phạm tội còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho nạn nhân.

Biện pháp phòng ngừa tội phá hoại tài sản

Vai trò của cộng đồng trong phòng ngừa tội phá hoại tài sản

Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa tội phá hoại tài sản. Một số biện pháp mà cộng đồng có thể thực hiện bao gồm:

 • Giám sát, phát hiện và báo cáo các hành vi nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phá hoại tài sản.
 • Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của tội phá hoại tài sản.
 • Tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm.

Tội phá hoại tài sản của người khác là một hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến quyền sở hữu tài sản, an ninh trật tự xã hội và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Để phòng ngừa tội phạm này, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm hành vi phạm tội, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ tài sản của mình cũng như của cộng đồng.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*