Tư Vấn Hồ Sơ Thay Đổi Tên Công Ty Chính Xác Nhất

Vì một số lý do mà các doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi tên công ty cho phù hợp, hôm nay Công ty Luật DFC xin gửi tới các chủ doanh nghiệp hồ sơ thay đổi tên công ty chính xác nhất. Các chủ doanh nghiệp hãy chọn đúng hồ sơ đối với từng loại công ty dưới đây. Và khi chuẩn bị xong hồ sơ. Tất cả sẽ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Nếu công ty tại Hà Nội thì bắt buộc phải nộp qua mạng. Các chủ doanh nghiệp cần lưu ý.

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi tên với Công ty Tư nhân

A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ
D. Lệ phí 50.000 đ/ lần cấp

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi tên với Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN

A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2.  Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
6. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Thời hạn  giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ
D. Lệ phí 50.000 đ/ lần cấp

3. Hồ sơ đăng ký thay đổi tên với Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2.  Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Thời hạn  giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ
D. Lệ phí 50.000 đ/ lần cấp

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi tên với Công ty Cổ phần

A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2.  Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Thời hạn  giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ
D. Lệ phí 50.000 đ/ lần cấp

5. Hồ sơ đăng ký thay đổi tên với Công ty Hợp danh

A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
2.  Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
3. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi tên doanh nghiệp;
4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
B. Thời hạn  giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ
D. Lệ phí 50.000 đ/ lần cấp

Tải mẫu giấy ủy quyền tại đây

Tải thông báo thay đổi nội dung doanh nghiệp tại đây

Tải tờ khai thông tin người nộp hồ sơ tại đây

Tải quyết định của công ty cổ phần tại đây

Tải quyết định của công ty TNHH một thành viên tại đây

Tải quyết định của công ty TNHH hai thành viên trở lên tại đây

Tải biên bản họp công ty cổ phần tại đây

Tải biên bản họp công ty TNHH hai thành viên trở lên tại đây


Nếu còn thắc mắc, hãy gọi ngay đến với đội ngũ Luật sư của chúng tôi tại đây.

Hãy liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*