Đất Khai Hoang Là Gì – Thủ Tục Làm Sổ Đỏ Đất Khai Hoang

Khai hoang đất là một trong những hoạt động được chính phủ khuyến khích từ những năm 60 đến nay. Và hiện nay, có nhiều vấn đề phát sinh từ việc sử dụng đất khai hoang như thủ tục làm sổ đỏ đất khai hoang như thế nào? Đất khai hoang có thể chuyển nhượng quyền sở hữu được không? Có được đền bù khi bị thu hồi không?…

Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Đề Nghị Vay Vốn Mua Nhà Ở Xã Hội 2020

Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng 2020

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai Mới Nhất 2020

I. Đất Khai Hoang Là Gì?

Có nhiều hình thức khai hoang đất như khai hoang phục hóa, khai hoang đất sản xuất, cải tạo đất lâm nghiệp. Việc khai hoang đất sản xuất và đất lâm nghiệp của người dân không có khái niệm rõ ràng nhưng thực tế đó cũng là hành động phân loại đất khai hoang. Vậy thực tế thì Đất khai hoang là gì? Luật pháp chỉ quy định khái niệm đất khai hoang và khai hoang phục hóa như sau:

 • Đất khai hoang là đất bỏ hoang, đất khác đã được quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất khai hoang là đất khai hoang phục hóa là đất trước đây được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp nhưng đã bị bỏ hoang và được đưa vào quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

II. Đất Khai Hoang Có Được Cấp Sổ Đỏ Không?

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ đất khai hoang - 19006512
Tư vấn luật đất đai – thủ tục làm sổ đỏ đất khai hoang – 19006512

Tùy thuộc vào trường hợp thực tế của người sử dụng đất khai hoang, nếu họ đáp ứng các yêu cầu pháp lý, họ có thể nộp đơn xin cấp sổ đỏ và ngược lại nếu họ không đáp ứng các điều kiện sử dụng của đất khai hoang thị hõ sẽ không được cấp sổ đỏ.

1. Đất khai hoang không có giấy tờ

a/ Đất sử dụng trước ngày 1/7/2004

Theo quy định tại điều 101 Luật Đất đai 2013 Các cá nhân và hộ gia đình nếu không có giấy tờ sử dụng đất nhưng có đủ các điều kiện dưới đây sẽ được cấp Sổ đỏ:

 • Đất khai hoang được sử dụng ổn định trước ngày 1 tháng 7 năm 2004;
 • Không vi phạm luật đất đai;
 • Được UBND cấp xã chứng nhận rằng đất không có tranh chấp, phù hợp theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho những nơi có quy hoạch.

b/ Đất sử dụng trước ngày 1/7/2014

Theo quy định tại khoản 1 điều 101 Luật Đất đai 2013 – Các cá nhân và hộ gia đình nếu không có giấy tờ sử dụng đất nhưng có đủ các điều kiện dưới đây sẽ được cấp Sổ đỏ:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Đất khai hoang có giấy tờ

Điều 100 của Luật đất đai 2013 quy định các điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chứng minh. Đặc biệt, không có quy định cụ thể về đất khai hoang, mà chỉ quy định các trường hợp được cấp sổ đỏ nếu có giấy chứng nhận.

Các hộ gia đình và cá nhân hiện đang sử dụng đất ổn định và có một trong những giấy tờ sau đây được cấp sổ đỏ và không phải nộp phí sử dụng đất:

 • Tài liệu về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do các cơ quan có thẩm quyền ban hành trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký đất đai và Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ pháp lý về thừa kế và tặng quà quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa và nhà từ thiện gắn liền với đất;
 • Tài liệu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà đất gắn liền với đất thổ cư trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được chứng nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ thanh lý và giá nhà gắn liền với đất thổ cư; giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất có thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ;
 • Các giấy tờ khác được thành lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

II. Thủ Tục Làm Sổ Đỏ Đất Khai Hoang

Căn cứ pháp lý theo Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CPThông tư 24/2014/TT-BTNMT; thì thủ tục làm sổ đỏ đất khai hoang như sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ

Cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ (Đơn xin đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất khác)
 • Một trong những văn bản quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết về việc thực hiện một số điều của Luật đất đai 2013 trong trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất;
 • Một trong những giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP trong trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Trong trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng, phải có sơ đồ nhà và công trình xây dựng;
 • Báo cáo kết quả rà soát tình trạng sử dụng đất hiện tại đối với các tổ chức trong nước và các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2004;
 • Tài liệu thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến miễn trừ và giảm nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất cho mục đích quốc phòng và an ninh, ngoài các giấy tờ quy định tại các điểm a, b và d của khoản này, phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ. Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đồn trú hoặc nơi làm việc; một bản sao quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cho mục đích quốc phòng và an ninh trong quân khu, trong các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong tỉnh, thành phố thuộc sự quản lý của Chính phủ Trung ương có tên của người nộp đơn;
 • Trong trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất hạn chế đối với thửa đất liền kề, phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế của thửa đất liền kề, kèm theo Sơ đồ thể hiện vị trí và kích thước diện tích của thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề có quyền sử dụng hạn chế.

* Nơi nộp hồ sơ có thẩm quyền là Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện

2. Thời gian giải quyết

 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu tài liệu không đầy đủ hoặc không hợp lệ, hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc yêu cầu bằng văn bản để bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận sẽ ghi vào sổ nhận hồ sơ, ký đơn tại nơi “người nhận hồ sơ”, đồng thời viết biên nhận cho ngày nhận thông báo thuế.
 • Vào ngày hẹn thông báo thuế, công dân mang hóa đơn để nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày để nhận chứng chỉ.
 • Theo lịch hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Phòng đăng ký đất đai của quận để nhận kết quả.
 • Thời gian cấp sổ đỏ Không quá 30 ngày.

Hãy liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*