Tư vấn xóa án tích để con trai thi ngành Công An

Tư vấn Xóa án tích. Cách đây hơn 10 năm, tôi bị phạt tù 6 năm 6 tháng, đến nay tôi đã được ra tù gần 4 năm. Năm nay con trai tôi thi Đại học, nó định thi Công An, nhưng tôi biết việc điều tra nhân thân khi thi vào các khối ngành Công an, Cảnh sát rất chặt chẽ. Luật sư cho tôi hỏi vậy thì điều kiện để tôi được đương nhiên xóa án tích để trở thành công dân bình thường như thế nào? Con trai tôi năm nay có thể được thi Đại học các khối ngành Công an, Cảnh sát không? Tôi biết ước mơ của con tôi là được học ngành Công an, tôi rất mong muốn được Luật sư tư vấn. Tôi xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Lời đầu tiên cho phép Luật sư DFC xin được gửi lời cảm ơn đến bạn đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp lý luật hình sự của Công ty luật DFC!

Để trả lời câu hỏi “Điều kiện để tôi được đương nhiên xóa án tích trước thời hạn để trở thành công dân bình thường như thế nào?” của bạn đầu tiên chúng ta cần phải làm rõ những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề án tích và xóa án tích, án tích có tự xóa không, thủ tục xóa án tích, thời hạn xóa án tích 2015.

I. Xóa án tích là gì và xóa án tích theo quy định của pháp luật ?

Án tích của chế tài hình sự có thể được hiểu theo khía cạnh pháp lý là những hậu quả bất lợi về nhân thân của người bị kết án về hành vi phạm tội và áp dụng hình phạt được quy định trong BLHS và lưu lại trong lý lịch về nhân thân của người phạm tội trong thời gian luật định. Án tích chỉ áp dụng khi một người vi phạm pháp luật về hình sự và đã có bản án về tội phạm mà mình thực hiện. 

Theo Luật Xóa án tích là việc một cá nhân đã bị kết án về một tội phạm, đồng thời đã chấp hành xong các hình phạt và các điều kiện kèm theo về vấn đề xóa án tích thì được xém xét theo BLHS 2015. Người được xem xét xóa án tích thì coi như chưa bị kết án.

Tư vấn xóa án tích
Tư vấn xóa án tích

II. Các trường hợp được xóa án tích.

Theo quy định của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì các trường hợp được xóa án tích được quy định như sau: 

1. Đương nhiên xóa án tích

Điều 70 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định về xóa án tích trong trường hợp này như sau:

“1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.”

Như vậy xét trên các khía cạnh pháp lý và quy định của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nếu như bạn thuộc một trong các khoản thuộc trường hợp trên thì bạn sẽ đương nhiên nhận được quyết định xóa án tích mà không phải chịu án tích theo quy định của pháp luật

2. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Điều 71 của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định như sau:

“1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây: 
a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo; 
b) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 
c) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; 
d) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án. 
Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung. 
3. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.”.

Như vậy nếu thời điểm trước bạn phải chịu phạt tù thuộc các tội phạm xâm phạm về an ninh quốc gia và các tội phạm phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh ngoài ra phải các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 71  thì việc xóa án tích phải theo quyết định của Tòa án. Bạn hãy làm hồ sơ xin xóa án tích để được làm thủ tục xóa án tích tại sở tư pháp. Hoặc bạn nếu cần Tư vấn xóa án tích thì liên hệ ngay với Tổng đài 1900.6512 của DFC chúng tôi.

3. Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt 

Điều 72 của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định như sau:

  • Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Trả lời câu hỏi thứ hai của bạn là “Con trai tôi năm nay có thể được thi Đại học các khối ngành Công an, Cảnh sát không?”

Căn cứ vào THÔNG TƯ SỐ 71/2011/TT-BCA CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, VĂN HÓA CÔNG AN NHÂN DÂN, thông tư này có quy định về điều kiện để đăng ký dự thi các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, văn hóa Công an nhân dân như sau:

Điều 6. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự thi

a) Đối tượng:

– Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được Công an đơn vị, địa phương cử đi dự thi;

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân có thời gian công tác từ đủ 18 (mười tám) tháng trở lên (tính đến tháng dự thi), có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự thi;

– Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên hoặc Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

– Công dân hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân được dự thi thêm một lần trong thời gian mười hai tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ.

b) Đối tượng thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đủ điều kiện thuộc diện tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đạt yêu cầu sơ tuyển theo quy định của Bộ Công an.

2. Điều kiện đăng ký dự thi

a) Về trình độ văn hóa:

– Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Thông tư này phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Đối với người tốt nghiệp trung cấp nghề phải tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Trong những năm học trung học phổ thông đạt học lực từ trung bình trở lên, trong đó ba môn thuộc khối đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân phải đạt từ 6,0 (sáu) điểm trở lên; riêng đối với học sinh ở các vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số, công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên.

b) Về độ tuổi:

– Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi);

– Đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi).

c) Tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị:

– Về tiêu chuẩn đạo đức: trong những năm học trung học phổ thông đạt yêu cầu về hạnh kiểm từ loại khá trở lên;

– Về phẩm chất chính trị: đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng Công an nhân dân.

Đối với công dân đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân hoặc đã hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

d) Về tiêu chuẩn sức khỏe: người dự thi không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình, thể trạng cân đối; không có dị hình, dị dạng; đối với nam về chiều cao từ 1,64m đến 1,80m và cân nặng từ 48 kg đến 75 kg; đối với nữ về chiều cao từ 1,58m đến 1,75m và cân nặng từ 45 kg đến 60kg; đối với học sinh thuộc vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 02 (hai) cm về chiều cao và 02 (hai) kg cân nặng; đối với công dân đang phục vụ hoặc đã hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, chiều cao thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; Công an các đơn vị, địa phương có yêu cầu tuyển về chiều cao, cân nặng cao hơn quy định chung phải báo cáo Bộ trưởng quyết định.

3. Thi tuyển: trong một năm, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào 01 (một) ngành học ở một trường. Việc tổ chức thi tuyển vào từng ngành học ở từng trường được thực hiện theo hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.

4. Điểm xét tuyển:

a) Thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm thi cộng với điểm ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo theo tỷ lệ thí sinh dự thi của các khối thi và không vượt quá chỉ tiêu đã được Bộ Công an giao. Trường hợp phương án xét tuyển vượt quá chỉ tiêu hoặc có bất hợp lý về tỷ lệ điểm xét tuyển giữa các khối, ngành học, trong việc xét tuyển gửi đào tạo tại các trường ngoài ngành (đối với các trường có chỉ tiêu) phải báo cáo Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) để quyết định. Điểm xét tuyển không thấp hơn mức điểm sàn xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Các trường cao đẳng không tổ chức thi tuyển sinh; căn cứ kết quả điểm thi đại học và đăng ký nguyện vọng của thí sinh, các trường cao đẳng đề xuất phương án điểm xét tuyển trên cơ sở chỉ tiêu Bộ Công an giao. Điểm xét tuyển không thấp hơn mức điểm sàn xét tuyển cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thời hạn hoàn thành việc chấm thi, xác định điểm trúng tuyển, gửi giấy chứng nhận kết quả điểm thi cho thí sinh thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an.

Theo quy định trên thì không đề cập đến việc thí sinh có được đăng ký thi tuyển các trường đai học, cao đẳng công an nhân dân khi có người nhà đã được xóa án tích hay chưa, vấn đề này thực chất các ngành lực lượng vũ trang họ có thể có những quy định mang tính chất nội bộ không công khai liên quan đến lý lịch của thi sinh dự thi với mục đích cơ bản là xây dựng được lực lượng Công an nhân dân vững mạnh. 

Tải: Mẫu đơn xin xóa án tích


Hãy liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*