Biển báo cấm xe tải 1T5 2T5 3T5 5T 7T5 mới nhất năm 2024

Biển báo cấm xe tải 1T5 2T5 3T5 5T 7T5 là loại biển báo giao thông thường được sử dụng để hạn chế hoặc cấm xe tải có trọng tải 5 tấn trở lên lưu thông trên một tuyến đường hoặc khu vực nhất định. Biển báo này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và giảm thiểu các tác động tiêu cực của xe tải hạng nặng.

Biển báo cấm xe tải 5 tấn

Biển báo cấm xe tải 5 tấn

Theo quy định mới, biển báo P.106b có tác dụng cấm phương tiện xe tải có trọng lượng được ghi chú trong hình trở lên. Biển P.106b thường ám chỉ việc cấm tất cả các loại xe tải, bao gồm cả những xe sử dụng máy kéo kết hợp xe máy chuyên dùng, trừ trường hợp các xe được ưu tiên. So với biển báo P.106a, biển báo P.106b có tác dụng cấm các xe tải với tải trọng chuyên chở lớn hơn 3 tấn, khác biệt với việc P.106a cấm xe tải chuyên chở từ 1.5 tấn trở lên.

Khi gặp biển cấm xe tải P.106a hoặc P.106b, các loại xe tải 5 tấn và tương tự sẽ bị cấm tiếp tục di chuyển vào khu vực đó. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ khi tổng khối lượng của xe và hàng hóa nằm trong xe vượt quá 2.5 tấn nhưng khối lượng chuyên chở thực tế dưới 2.5 tấn, thì xe tải vẫn được phép vào.

Ví dụ, nếu tổng khối lượng của xe tải là trên 3 tấn nhưng khối lượng của hàng hóa và người trên xe chỉ là 2 tấn, thì xe tải vẫn được phép đi vào làn đường có biển báo cấm xe tải P.106b.

Tuy nhiên, biển báo này cũng có thể cấm các loại phương tiện trên 5 tấn vào khu vực đó trong khung giờ từ 6h đến 22h.

Biển báo cấm xe tải 1,5 tấn

Biển báo cấm xe tải 1,5 tấn

Biển báo cấm xe tải 1,5 tấn có dạng hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ, ở giữa có hình biểu tượng xe tải và số “1,5” tấn. Biển báo này thường được đặt tại các tuyến đường hoặc khu vực có kết cấu hạ tầng yếu, không chịu được trọng tải lớn.

Biển báo cấm xe tải 2,5 tấn

Biển báo cấm xe tải 2,5 tấn có dạng hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ, ở giữa có hình biểu tượng xe tải và số “2,5” tấn. Biển báo này được sử dụng để hạn chế hoặc cấm xe tải có trọng tải 2,5 tấn trở lên lưu thông trên một tuyến đường hoặc khu vực nhất định. Thông thường nếu sử dụng biển báo P.106a cũng sẽ cấm xe tải 2,5 tấn

Biển báo cấm xe tải 3,5 tấn

Biển báo cấm xe tải 3,5 tấn có dạng hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ, ở giữa có hình biểu tượng xe tải và số “3,5” tấn. Biển báo này được sử dụng để cấm xe tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên lưu thông trên một tuyến đường hoặc khu vực nhất định. Nếu sử dụng biển báo P.106a cũng sẽ cấm xe tải 3,5 tấn

Biển báo cấm xe tải 7,5 tấn

Biển báo cấm xe tải 7,5 tấn có dạng hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ, ở giữa có hình biểu tượng xe tải và số “7,5” tấn. Biển báo này được sử dụng để cấm xe tải có trọng tải 7,5 tấn trở lên lưu thông trên một tuyến đường hoặc khu vực nhất định. Nếu sử dụng biển báo P.106a cũng sẽ cấm xe tải 7,5 tấn

Biển báo cấm xe tải trên 5 tấn

Biển báo cấm xe tải trên 5 tấn có dạng hình tròn, nền màu trắng, viền đỏ, ở giữa có hình biểu tượng xe tải và dòng chữ “Trên 5 tấn”. Biển báo này có dạng thức tương tự biển báo cấm xe tải 1,5 tấn, 2,5 tấn, 3,5 tấn và 7,5 tấn nhưng không ghi rõ trọng tải cụ thể. Nếu sử dụng biển báo P.106a cũng sẽ cấm xe tải trên 5 tấn

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Biển báo cấm xe tải 1T5 2T5 3T5 5T 7T5. Qua bài viết này, chúng ta hi vọng bạn đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích sử dụng và hậu quả của việc vi phạm các loại biển báo này. Việc tuân thủ quy định giao thông không chỉ là nghĩa vụ của tài xế mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân để đảm bảo an toàn và trật tự giao thông. Hãy luôn chú ý và tuân thủ các biển báo giao thông để đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*