Tổng Hợp Các Văn Bản Luật Đất Đai Qua Các Thời Kỳ

Tổng Hợp Các Văn Bản Luật Đất Đai Qua Các Thời Kỳ

Để tra cứu các quy định pháp luật hiện hành về đất đai. Sau đây là tổng hợp tất cả các văn bản Luật Đất đai qua các thời kỳ.

Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc nào về luật đất đai, có thể liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006512 để được luật sư DFC tư vấn

I. Luật Cải cách ruộng đất 1953

Tổng Hợp Các Văn Bản Luật Đất Đai Qua Các Thời Kỳ

Mục đích và ý nghĩa của cải cách ruộng đất năm 1953 là:

 • Xóa bỏ quyền chiếm hữu đất đai của thực dân Pháp và các đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu đất đai của địa chủ,
 • Để thực hiện chế độ chiếm hữu đất của nông dân,
 • Để giải phóng năng suất nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và mở đường cho sự phát triển công nghiệp và công nghiệp,
 • Để cải thiện cuộc sống của nông dân, bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, lực lượng kháng chiến,
 • Để đẩy mạnh kháng chiến, hoàn thành quốc phòng, củng cố nền dân chủ nhân dân và phát triển xây dựng quốc gia.
Luật đất đai các thời kỳ
Luật đất đai các thời kỳ từ 1953

II. Luật đất đai 1987

Tải tại đây

Luật đất đai năm 1987 là sự kế thừa và cải tiến của các luật trước đây trong lĩnh vực đất đai;

Luật Đất đai năm 1987 ở nước ta đã xác nhận: Đất đai thuộc sở hữu của người dân dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước và giữ lại 07 nội dung quản lý nhà nước về đất đai như trong Quyết định số 201 / CP ngày 01/7/1980 và hoàn thiện hơn;

Luật đất đai năm 1987 phân chia quỹ đất ở nước ta theo mục đích sử dụng thành 5 loại như sau: Đất nông nghiệp; Đất lâm nghiệp; Đất ở; Đất chuyên dụng; Đất chưa sử dụng.

Đổi mới trong việc khen thưởng và xử phạt:

Khen thưởng: Được khen thưởng theo quy định của Hội đồng bộ trưởng đối với Các địa phương, tổ chức và cá nhân đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc quản lý, bảo vệ, cải tạo và cải tạo đất, mở rộng đất nông nghiệp, phủ xanh đất trống và đồi trọc, và tiết kiệm đất trong xây dựng căn bản.

Xử phạt:

Những người mua, bán, lấn chiếm hoặc chiếm đất bất hợp pháp, thuê đất, phá hủy đất hoặc vi phạm luật đất đai khác sẽ bị xử phạt hành chính theo một hoặc nhiều hình thức sau:

 • Cảnh báo;
 • Phạt tiền từ 20% đến 30% giá trị thiệt hại do vi phạm;
 • Tịch thu toàn bộ tiền mua bán đất;
 • Thu hồi trái phép đất sử dụng trái phép.

Việc xử lý hành chính quy định tại Điều này sẽ được quyết định bởi Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

Nếu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý hành chính nhưng vẫn vi phạm thì sẽ bị xử phạt theo Bộ luật hình sự.

Những người lạm dụng chức vụ, quyền hạn hoặc vượt quá quyền chuyển nhượng hoặc thu hồi đất, cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy định của pháp luật và thiếu ý thức trách nhiệm làm tổn hại tài nguyên đất. , bao che cho những người có hành vi vi phạm luật đất đai, họ sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau:

 • Cảnh báo;
 • Phạt tiền;
 • Hạ chức;
 • Buộc phải từ chức.

Hành động kỷ luật quy định tại Điều này được quyết định bởi cơ quan chính phủ theo quản lý nhân viên phi tập trung.

Nếu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị kỷ luật nhưng vẫn vi phạm, họ sẽ bị xử phạt theo Bộ luật Hình sự.

III. Luật Đất đai 1993

Tải tại đây.

Luật Đất đai năm 1993 là luật ra đời sau khi Nhà nước ban hành Hiến pháp năm 1992 – Hiến pháp của thời kỳ đổi mới: Phát triển nền kinh tế theo định hướng thị trường.

Do đó, so với Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993 đã có nhiều bổ sung và thay đổi trong tiến trình giao đất, sử dụng đất, giao dịch quyền sử dụng đất, tạo điều kiện phát triển kinh tế thị trường Việt Nam. Kiên định khẳng định “đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, Nhà nước thống nhất quản lý”.

Đây là hệ tư tưởng bao gồm tất cả các vùng đất của Đảng và Nhà nước của chúng ta, được thể hiện trong Hiến pháp 1980 và 1992. Nhưng trong luật đất đai năm 1993, ý tưởng này đã được làm rõ hơn. Chỉ ra mối quan hệ giữa Nhà nước và đất đai (điều mà Luật đất đai 1987 chưa có).

IV. Luật Đất đai sửa đổi 1998

Luật đất đai năm 1998 – 10/1998/QH10 Ngày 2 tháng 12 năm 1998 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai 1993.

Tải tại đây.

V. Luật đất đai sửa đổi 2001

Luật này sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 14 tháng 7 năm 1993 và đã được sửa đổi và bổ sung theo Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật đất đai là được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 2/12/1998.

VI. Luật Đất đai 2013

– Quy định chung:

 • Để giúp hiểu và áp dụng Luật một cách nhất quán.
 • Để làm rõ hơn về người Việt cư trú ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Quốc tịch và Luật Đầu tư.
 • Tăng tầm quan trọng của nội dung này.
 • Để tạo điều kiện cho các ứng dụng thực tế.
 • Nhằm đảm bảo sự nghiêm ngặt của pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

– Về Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai:

 • Để đảm bảo lợi ích tối đa của người sử dụng đất.
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về đất đai ngày càng tăng để phục vụ các mục đích khác nhau của các tổ chức và cá nhân.

– Về Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai: Quy định mới để phục vụ tốt hơn cho việc điều tra đất đai.

– Về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

 • Để nâng cao vai trò và vị trí của quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đó là phân bổ đất cho các chi nhánh và lĩnh vực để sử dụng hợp lý và hiệu quả và tránh chồng chéo; khắc phục những khó khăn và thiếu sót trong giao đất, cho thuê đất và thay đổi mục đích sử dụng đất; Đồng thời, nó sẽ là cơ sở cho văn bản theo Luật quy định chi tiết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xem xét quy hoạch và kế hoạch tổng thể của các chi nhánh, lĩnh vực và địa phương sử dụng đất để đảm bảo tuân thủ các quy định. kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 • Việc cải tạo này, cùng với việc cải tạo các căn cứ để giao đất, cho thuê đất và cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất là “kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm” nhằm khắc phục tình trạng giao và cho thuê đất. đất đai, thay đổi mục đích sử dụng đất tràn lan (thường tập trung vào những năm đầu của giai đoạn kế hoạch sử dụng đất 5 năm và cũng là đầu thời hạn hiện tại), tránh tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất thô.
 • Quy định về kết hợp nội dung quy hoạch sử dụng đất của khu vực kinh tế xã hội vào quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất xã chi tiết trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nhằm tăng mối liên kết giữa các tỉnh, liên kết giữa các vùng và rút ngắn thời gian hoàn thành xây dựng quy hoạch và quy hoạch sử dụng đất.
 • Đổi mới quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm làm cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và thay đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với nhu cầu sử dụng đất trong năm của các ngành, các ngành, ở mọi cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động các nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất cho thuê để thực hiện dự án đầu tư.
 • Để tránh chồng chéo trong quy hoạch.
 • Nâng cao hơn nữa vai trò của người dân trong việc thu thập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.
 • Nhằm nâng cao trách nhiệm giao đất, cho thuê đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất.
 • Nhằm tổ chức lại và chuyên môn hóa các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư vấn quy hoạch và quy hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.
 • Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất
 • Để khắc phục những khó khăn và thiếu sót trong việc giao đất, cho thuê đất và thay đổi mục đích sử dụng đất khi hết thời hạn quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất mới vẫn chưa được phê duyệt và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư mà không bị đình trệ, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

– Về Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Sẽ có sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước; cả nhà đầu tư trong và ngoài nước đều được phép áp dụng giao đất với thu phí sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để bán hoặc kết hợp với cho thuê; Trong các trường hợp còn lại, hình thức đất với thanh toán tiền thuê hàng năm hoặc thanh toán một lần đất cho toàn bộ thời hạn thuê sẽ được áp dụng.
 • Quy định mới này góp phần quản lý chặt chẽ hơn quyết định của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất và cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất; đồng thời, nâng cao vai trò của quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở nâng cao chất lượng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm.
 • Để khắc phục tình trạng nhiều dự án đầu tư sau khi được giao hoặc cho thuê đất mà không sử dụng, việc trì hoãn sử dụng đất và gây lãng phí đất đã xảy ra khá phổ biến ở các địa phương trong giai đoạn trung bình.

– Về Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

 • Nhằm đảm bảo lợi ích chung của Nhân dân và đất nước.
 • Quy định này sẽ góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ, giảm khiếu nại phát sinh từ cơ chế sử dụng đất cho sản xuất và kinh doanh; Đặc biệt từ quy định này, Luật Đất đai năm 2013 quy định rằng trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất sẽ được bồi thường theo giá đất do Nhà nước xác định và các trường hợp còn lại (Nhà nước sẽ không thu hồi đất), người sử dụng đất là được trả bởi nhà đầu tư theo giá thỏa thuận của các bên.
 • Đối với cải cách hành chính khi thực hiện dự án
 • Để đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ; đảm bảo quyền lợi của những người có đất bị thu hồi; sự tham gia trực tiếp sâu sắc hơn của Nhân dân; Đối thoại trách nhiệm và giải thích của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người dân không có sự đồng thuận về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
 • Để đáp ứng các yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.
 • để thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013 theo hướng trưng dụng đất khác với việc trưng dụng tài sản, trong đó quy định cụ thể các trường hợp trưng dụng đất, thời gian sử dụng đất và bồi thường thiệt hại do trưng dụng đất. …
 • Để khắc phục thực tế thể chế, phải truyền tải đầy đủ các nguyên tắc về nguyên tắc để thực hiện thống nhất khi xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh trong thực tế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và thực hiện lại. định cư tại các địa phương, bộ, ngành.
 • Để đảm bảo sự bình đẳng giữa những người sử dụng đất dưới hình thức thanh toán một lần tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê và người được giao đất có thu tiền sử dụng đất (có cùng nghĩa vụ tài chính).
 • Để khắc phục những vấn đề thực sự (Luật đất đai 2003 không có quy định này).
 • Để đảm bảo lợi ích tối đa cho người dân.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được đào tạo nghề, tiếp cận vốn … để phát triển cuộc sống khi thu hồi đất.
 • Để khắc phục tình trạng một số khu tái định cư chất lượng vẫn còn thấp, không đồng bộ về cơ sở hạ tầng, chưa có khả năng phát triển các điều kiện bằng hoặc tốt hơn các địa điểm cũ. Nhiều địa phương chưa thành lập khu tái định cư chung cho các dự án trong khu vực, vì vậy nhiều dự án không có khu tái định cư đã thực hiện thu hồi đất, thậm chí các dự án mà người dân bị thu hồi đất phải đi. thuê nhà nhiều năm nhưng vẫn không bố trí ở khu tái định cư.

Tải Luật Đất đai năm 2013


Hãy liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*