Mẫu đề án thiết lập trang thông tin điện tử

TÊN TỔ CHỨC,

DOANH NGHIỆP
————————-

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————
……, ngày    tháng    năm    

ĐỀ ÁN THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

1) Thông tin đơn vị:

2) Mục đích thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

3) Tên miền dự kiến:

4) Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp:

5) Các chuyên mục:

6) Loại hình thông tin:

7) Nguồn tin hợp pháp:

8) Quy trình xử lý tin:

9) Nhân sự:

10) Phương tiện kỹ thuật:

11) Chương trình quản lý thông tin:

12) Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và quản lý thông tin:

13) Mẫu bản in trang chủ và các trang chuyên mục

  Nơi nhận:
– Sở TT&TT …….;
– Lưu VT
CHỮ KÝ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

Hãy liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*