Đặc Trưng Của Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sự tồn tại và mạnh mẽ của chính quyền nhân dân, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xâm phạm an ninh nội bộ xã hội, xâm phạm an ninh nội bộ và bên ngoài của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đặc Trưng Của Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia

Khách thể của tội phạm

Các tội xâm phạm an ninh, xâm phạm các quan hệ xã hội có tầm quan trọng đặc biệt, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của tất cả các quan hệ xã hội khác.

Đối tượng của các tội xâm phạm an ninh quốc gia là xâm phạm an ninh chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như vi phạm sự tồn tại của chính quyền nhân dân, vi phạm sức mạnh của chính nó. quyền của mọi người …

Đối tượng trực tiếp của từng loại tội phạm được quy định trong mỗi luật như: đối tượng phản bội Tổ quốc (điều 78 Bộ luật hình sự) là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc …

Mặt khách quan của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia:

Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia được thể hiện bằng các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các đối tượng nêu trên. Bản chất của những hành vi này là mối nguy hiểm lớn hoặc đặc biệt lớn đối với xã hội. Phần lớn tội xâm phạm an ninh quốc gia được thực hiện bằng các hành động, ví dụ, các hoạt động nhằm lật đổ chính phủ, gián điệp, khủng bố, v.v. Hầu hết các tội phạm trong nhóm tội phạm này cấu thành các hình thức tội phạm.

Mặt chủ quan của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia:

+ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ bản chất nguy hiểm cho xã hội của các hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, gây tổn hại cho chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ Nhà. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thấy trước rằng những hành vi như vậy có thể làm suy yếu hoặc lật đổ chính quyền nhân dân nhưng vẫn muốn làm như vậy.

+ Mục đích chống lại chính quyền nhân dân là một dấu hiệu bắt buộc trong khía cạnh chủ quan của tất cả các tội phạm trong nhóm tội phạm này. Khi phạm tội, người phạm tội có mục đích chống lại hoặc làm suy yếu chính quyền nhân dân. Đây là một dấu hiệu cho phép phân biệt đối xử vi phạm an ninh quốc gia với các tội phạm khác có dấu hiệu khách quan tương tự.

+ Hành vi phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Các động cơ để phạm tội trong các tội phạm này có thể khác nhau (hận thù giai cấp, tự tìm kiếm, vv).

+ Đối tượng của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia:

Đối tượng của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt đến độ tuổi theo luật định. Có thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

Tư vấn Luật Hình sự
Tư vấn Luật Hình sự

Xem thêm: Pháp Nhân Thương Mại Phạm Tội Và Quy Định Trách Nhiệm Hình Sự


Hãy liên hệ với Công ty tư vấn Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*