Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 – số 01/VBHN-VPQH

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 – số 101/2015/QH13 – Văn bản pháp luật

Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 là Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành. Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017 đã đánh dấu một bước quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phòng ngừa và chống tội phạm hiệu quả; góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh của đất nước, chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích của công dân của Nhà nước và tổ chức, và bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. phát triển đúng hướng, tạo ra một môi trường xã hội và sinh thái an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế của đất nước chúng ta.

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 – số 101/2015/QH13 – Văn bản pháp luật

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*